การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์น่าซื้อ คือ รากฐานในการผลิตของเรา
คุณเติบโต เราเติบโต

สินค้าในตลาดนั้นมีมากมาย แม้จะมีความแตกต่างหลากหลายแต่ในมุมผู้บริโภค สินค้าโดดเด่น ย่อมไม่สามารถสร้างความแตกต่างในตลาดได้

IDEAL TARGETED

นวัตกรรมนำสารออกฤทธิ์สู่เป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์คุณเห็นผล

IDEAL RECOMMEND

ระบบทดสอบตลาดก่อนผลิตรู้จักลูกค้าผ่าน 1st PARTY DATA

IDEAL STANDARD

เรา คือ ผู้ผลิตมาตรฐาน ISO และ GMP

เราทำได้อย่างไร

จากผู้ผลิตสู่แบรนด์ดังในท้องตลาด

เราต้องให้ความสำคัญกับแบรนด์ซึ่งหมายถึง ประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับใช้แล้วได้ผล ภาพลักษณ์ดี ผู้มีชื่อเสียงพากันใช้จริง ใม่ใช่แค่แพคเเกจจิ้งสวยงาม

สำรวจตลาดก่อนผลิต

เราช่วยให้แบนด์ของคุณมีลูกค้าตั้งแต่ก่อนลงทุนผลิตกับเราผ่านระบบ IDEAL RECOMMEND ที่รวบรวม DATA ปัญหาและความต้องการมาให้คุณเห็นเพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจ

นวัตกรรมออกฤทธิ์ตรงจุด

ด้วยนวัตกรรม IDEAL Tageted ที่เรามีการให้บริการผลิตและพัฒนาสูตรโดยใช้สารสกัดที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางโรงงาน ที่ช่วยในเรื่องการนำส่งสารออกฤทธิ์ไปสู่ชั้นผิวที่ลึกขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสารเหล่านั้นจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ได้รับมาตรฐานรับรอง